• 191009 security
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Via FAOC s.r.o. (dále jen „Fashion Arena Prague Outlet", „my" nebo další tvary tohoto zájmena) je oddána ochraně vašeho soukromí a tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") vysvětlují, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme či zveřejňujeme vaše osobní údaje. Máte-li jakékoliv dotazy na ochranu soukromí nebo osobních údajů, zkontaktujte nás na sprava.centra@fashion-arena.cz

Rozsah platnosti těchto zásad

Tyto Zásady se vztahují na webové stránky www.fashion-arena.cz (dále jen „Stránky") a obecně na používání vašich osobních údajů, jako osobních údajů zákazníka nebo návštěvníka našeho nákupního centra, ze strany společnosti Fashion Arena Prague Outlet. Průběžně vám také budeme předkládat další informace o používání vašich osobních údajů.

Zásady se nevztahují na jiné webové stránky třetích stran, které nejsou provozovány společností Fashion Arena Prague Outlet a na které se můžete dostat přes odkazy na těchto Stránkách. Pokud vstupujete na jiné webové stránky třetích stran přes uvedené odkazy, mohou provozovatelé těchto stránek shromažďovat vaše osobní údaje, které pak budou používat v souladu s jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které se budou lišit od našich Zásad. Tyto Zásady se nevztahují na zpracování osobních údajů, které sdílíte nebo poskytnete třetím stranám. Před sdílením informací se třetími stranami vám doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů.

Údaje, které od vás shromažďujeme, a způsob jejich použití

Pokud si prohlížíte tyto Stránky, zaregistrujete se k VIP členství, odešlete svůj životopis a další údaje v souvislosti s naší sekcí o kariéře nebo se podílíte na jiných iniciativách či aktivitách (ať už on-line nebo off-line), které můžeme průběžně nabízet nebo provozovat, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje ("Osobní údaje" nebo „Údaje") k příslušným účelům. Údaje, které o vás shromažďujeme, zpracováváme a používáme, a způsob jejich použití je podrobně popsán v tabulce na konci těchto Zásad.

Kde vaše Údaje uchováváme nebo zpracováváme; využívání poskytovatelů služeb

Vaše Údaje budou zpracovávány námi nebo našimi poskytovateli služeb buď na počítačových systémech v našich prostorech, nebo na počítačových systémech našich poskytovatelů služeb. Tito poskytovatelé služeb, které jsme si smluvně najali a kteří nám pomáhají s poskytováním služeb pro vás, se nachází v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru (dále „EHP"), ale i v místech mimo EU/EHP, včetně Číny, Indie a USA. Taková místa nemusejí mít zákony, které chrání vaše Údaje ve stejném rozsahu jako v EU/EHP. Údaje mohou být zpracovávány námi nebo našimi dodavateli působícími mimo EU/EHP, avšak my zajistíme, že s vašimi Údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami a platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Zavedli jsme bezpečnostní zásady, pravidla a technická opatření s cílem chránit Údaje, které máme pod kontrolou, před neoprávněným přístupem, nesprávným použitím nebo prozrazením, neoprávněnými změnami a protiprávním zničením či náhodnou ztrátou. Pokud jste si zvolili heslo, které umožňuje přístup k určitým částem našich Stránek, odpovídáte za uchovávání tohoto hesla v důvěrnosti. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože na ochranu vašich Údajů vynakládáme maximální úsilí, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost při přenosu na naše Stránky a každý přenos je na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše Údaje, začneme uplatňovat přísné postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim.

Zajistíme, že vaše Údaje nebudou předány regulačním orgánům či úřadům, pokud to nebude vyžadováno zákonem nebo jiným nařízením.

Sdělování našim příbuzným společnostem

Bez vašeho předchozího souhlasu, který si od vás obstaráme nezávisle na těchto Zásadách, poskytneme Údaje o vás společnostem za značkou VIA Outlets® a ostatním členům VIA Outlets®, aby je mohli používat k vlastním účelům popsaným v tabulce na konci těchto Zásad. Chcete-li zjistit více o společnostech za značkou Outlets®, společnosti Fashion Arena Prague Outlet a ostatních subjektech, které jsou členy VIA Outlets®, klikněte sem: http://www.viaoutlets.com. Používání Údajů sdělených takovým společnostem bude podléhat popisu v příslušném formuláři souhlasu, který nám poskytnete.

Dále sdělíme vaše Údaje následujícím třetím stranám

 • S vaším předchozím souhlasem, který si od vás obstaráme odděleně od těchto Zásad, našim pečlivě vybraným marketingovým partnerům;
 • Pokud jde o vaše pracovní údaje (viz tabulku na konci tohoto dokumentu), maloobchodním prodejnám působícím v příslušném centru v případě, že jste předložili životopis v naší sekci Kariéra a ucházíte se o volná místa;
 • Pokud jsme povinni vaše Údaje předat nebo sdělit, abychom splnili jakoukoliv zákonnou povinnost, popř. za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti našeho podnikání, našich zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s organizacemi za účelem ochrany proti podvodům; a
 • Následnické organizace nebo provozovatele naší obchodní činnosti nebo jeho části. Budeme vás o takovém předání Údajů předem informovat a, pokud to bude nutné, požádáme vás o předchozí souhlas nezávisle na těchto Zásadách.
 • Partneři našeho věrnostního programu a programu partnerských odměn, pokud jste se přihlásili k jejich službám a požadovanému kreditu;
 • Vystavitelé našeho dárkového poukazu, pokud si jej koupíte;
 • Pokud si zarezervujete kyvadlovou dopravu do Fashion Arena Prague Outlet přes naše Stránky, budou tyto údaje shromažďovány přímo poskytovatelem přepravy.
 • Pro podrobnosti viz seznam na konci dokumentu.

Soubory cookie

Soubory cookie obsahují informace zasílané z webového serveru do vašeho počítače. Jsou uloženy, když webovou stránku poprvé navštívíte, a následně je může provozovatel stránek používat k získávání informací, když se na ni vrátíte. Používáme soubory cookie k technické správě Stránek, k odhadu počtu našich návštěvníků a vzorců užívání, k ukládání informací o vašich preferencích, ke sledování provozu a abychom mohli své Stránky přizpůsobit vašim individuálním zájmům. Pro více informací o souborech cookie a způsobu jejich použití a deaktivace viz naše Zásady pro soubory cookie. Pro více informací o tom, jak soubory cookie fungují, by mohlo být užitečné navštívit http://www.allaboutcookies.org....

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a používat jen tehdy, pokud to bude nutné za účelem, ke kterému jsme je shromáždili nebo obdrželi (pro popis těchto účelů viz tabulku na konci tohoto dokumentu). Pokud budeme povinni ze zákona uchovávat tyto Údaje déle, zablokujeme je a budeme je zpracovávat a používat pouze za účelem tohoto uchovávání. Po uplynutí zákonného období uchovávání tyto Osobní údaje vymažeme.

Dítě

Vědomě neshromažďujeme Údaje dětí mladších 18 let.

Vaše práva

Máte právo nás požádat, abychom nezpracovávali vaše Údaje pro marketingové účely. Budeme vás (před shromažďováním vašich Údajů) informovat, pokud chceme vaše údaje používat k těmto účelům. Můžete uplatnit své právo odmítnout toto zpracování tak, že uvedete, kdy byly vaše Údaje shromážděny. Toto právo můžete také kdykoliv uplatnit, když se na nás obrátíte na sprava.centra@fashion-arena.cz.

Máte právo se nás zeptat, zda uchováváme vaše Údaje, a pokud ano, můžete k nim mít přístup. Abyste obdrželi kopii veškerých svých Údajů, které aktuálně uchováváme, zašlete nám své kontaktní údaje včetně adresy a dokladu totožnosti.

Můžete Údaje, které o vás uchováváme, zpochybnit a dle situace je můžete nechat vymazat, opravit nebo doplnit. Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí kopie vašich Údajů, avšak vždy musíme uvést důvody odmítnutí.

Pro žádosti týkající se vašich Údajů, které uchovávají české společnosti za značkou VIA Outlets®, Fashion Arena Prague Outlet a další centra, která jsou členy VIA Outlets®, můžete také použít výše uvedené informace. Pokud se vaše žádost týká používání vašich Údajů uchovávaných příbuznými společnostmi Fashion Arena Prague Outlet , použijte kontaktní údaje v jejich zásadách ochrany osobních údajů na jejich webových stránkách.

Změny našich Zásad

Veškeré změny, které ve svých Zásadách provedeme, budou podrobně uvedeny na Stránkách, popř. vás o nich budeme informovat jinak.

Údaje, které od vás shromažďujeme, a způsob jejich použití.

Typ sběru údajů: Prohlížení
Účel: Používání souborů cookie především s cílem přizpůsobit naše Stránky vašim potřebám a poskytnout vám příjemnější zážitek při jejich prohlížení; pro statistické účely, pro udržování a zlepšování Stránek; pro reklamní účely, to vše dle popisu v našich Zásadách pro soubory cookie .
Jaké údaje: Když si prohlížíte Stránky, aniž byste na nich zadali jakékoliv Osobní údaje, shromažďujeme, zpracováváme a používáme následující informace o vás podle popisu v našich Zásadách pro soubory cookie.
Jak vaše údaje používáme: Když Stránky navštívíte, soubory cookie o vás budou shromažďovat informace. Pro více informací viz naše Zásady pro soubory cookie.
Soubory cookie na našich Stránkách používáme například:

 • K provozu Stránek; některé služby nelze poskytovat bez souborů cookie;
 • Abychom vám poskytli personalizovaný přístup a zlepšili naše služby;
 • Ke statistickým účelům, např. počet návštěv;
 • K udržování a zlepšování Stránek;
 • K personalizaci naší reklamy.
 • Pro více informací o souborech cookie a způsobu jejich používání viz naše Zásady pro soubory cookie.

Typ sběru údajů: Kariéra (předložit životopis)
Účel: Zpracováváme vaše Údaje pro žádosti o pracovní místa pro značku nebo centrum.
Jaké údaje:

 • Údaje, které nám poskytnete při odeslání životopisu, včetně titulu, jména, kontaktních údajů, data narození, pozice, o kterou usilujete, typu práce, dovedností, zkušeností, státní příslušnosti, preferovaných úseků, dostupnosti a zdroje, ze kterého jste se o volném pracovním místě dozvěděli, a veškeré další Údaje, které ve svém životopisu uvedete;
 • Údaje, které nám poskytnete, když se zaregistrujete do portálu pro kariéru, včetně příjmení, e-mailové adresy, titulu a jazyka, a další Údaje, které nám předáte;
 • Vaše pracovní zájmy a preferované pracovní pozice, pokud takové Údaje uvedete;
 • Údaje týkající se přijímacího pohovoru; a
 • Údaje o tom, zda jste přijati.

Jak vaše údaje používáme:

 • Hostujeme a provozujeme portál pro kariéru;
 • S vaším předchozím souhlasem předáme vaše Údaje konkrétní značce, u níž se ucházíte o pracovní pozici;
 • Neodpovídáme za zpracování vašich Údajů těmito značkami; více informací o zpracování vašich osobních údajů u konkrétních značek získáte v nabídce práce nebo v příslušné prodejně.
 • Používáme Údaje, které nám poskytnete, pouze pokud se ucházíte o volnou pracovní pozici ve společnosti Fashion Arena Prague Outlet nebo v jiných centrech, která jsou členy VIA Outlets®
 • Údaje, které nám poskytnete při odeslání svého životopisu, budou použity pouze za účelem náboru zaměstnanců.


Typ sběru údajů:
Kontaktujte nás
Účel: Pomocí vašich Údajů odpovídáme na vaše dotazy a další korespondenci.
Jaké údaje: Pokud nás zkontaktujete prostřednictvím Stránek, můžeme si uchovat záznam o této korespondenci a Údaje, které nám poskytnete, včetně vaší e-mailové adresy a případě i vašeho jména.
Jak vaše údaje používáme: Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím Stránek, budeme vaše Údaje používat pouze ve vztahu k jakékoliv další korespondenci s vámi.


Typ sběru údajů: On-line registrace do VIP programu
Účel: Používáme tyto Údaje, abychom vám mohli poskytovat služby v rámci VIP programu a přizpůsobovat je vašim přáním a potřebám.
Jaké údaje: Údaje, které uvádíte, když se registrujete do našeho členského programu, zahrnují váš titul, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, skutečnost, že je vám více než 18 let, a - pokud to uvedete - další informace o vaší poštovní adrese, preferencích pro doručování komerčních e-mailů a jazykových preferencích. Dále shromažďujeme Údaje o využívání VIP programu z vaší strany a informace o používání on-line VIP členské sekce, včetně registračních údajů. K úspěšné registraci musíte odsouhlasit podmínky VIP členství.
Jak vaše údaje používáme:

 • Porozumět vašim potřebám a poskytovat vám služby, které požadujete;
 • Dávat vám informace (včetně informací přizpůsobených dle vašich potřeb) o akcích, speciálních nabídkách, propagačních akcích a dalších záležitostech týkajících se VIA Outlets®, Fashion Arena Prague Outlet a ostatních center, která jsou členy VIA Outlets®, nebo maloobchodních prodejen, které si od nás vyžádáte nebo by vás mohli dle našeho názoru zajímat (včetně personalizovaného mailingu);
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem sdílet vaše Údaje s našimi pečlivě vybranými marketingovými partnery, abychom vás informovali o zboží, službách, propagačních akcích, nabídkách a nadcházejících akcích, které by vás mohly dle našeho názoru zajímat;
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem, pro výzkum a analýzu a abychom vás mohli za tímto účelem, popř. za účelem průzkumů nebo skupinových rozhovorů, průběžně kontaktovat;
 • Spravovat vaše členství a informovat vás o změnách našich služeb; průběžně můžeme Údaje sdílet s pečlivě vybranými třetími stranami v souhrnném, anonymizovaném formátu, abychom mohli sledovat úspěšnost a fungování programu.


Typ sběru údajů:
Sdílení fotografií/videí / fóra / blogy / sociální sítě
Účel: Komunikace s vámi; jiné účely budou popsány na příslušných sociálních sítích.
Jaké údaje:

 • Údaje nebo obrázky, které nám poskytujete, když zveřejňujete příspěvky či komentáře nebo předkládáte jiné materiály ke zveřejnění v různých sekcích našich Stránek, včetně chatu, nástěnky, blogu, mikroblogu, fóra, video- a fotogalerií a dalších interaktivních sekcí
 • Pokud aktivujete sociální plugin, který je také součástí našich Stránek, abyste mohli využívat funkcí příslušného pluginu a komunikovat s příslušným sociálním médiem, jak je popsáno níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v popisu funkcí příslušné sociální sítě.

Jak vaše údaje používáme: Přečtěte si více informací o našich Zásadách po soubory cookie a na příslušné webové stránce nebo sociální síti pro další podrobnosti o zpracování vašich Údajů společností Fashion Arena Prague Outlet na sociálních sítích či platformách.


Typ sběru údajů:
Registrace do VIP programu na veletrzích a veřejných akcích
Účel: Používáme tyto Údaje, abychom vám mohli poskytovat služby v rámci VIP programu a přizpůsobovat je vašim přáním a potřebám.
Jaké údaje: Údaje, které uvádíte, když se registrujete do našeho členského programu, včetně vašeho titulu, křestního jména, příjmení, poštovní adresy, skutečnosti, že je vám více než 18 let, a - pokud to uvedete - dalších informací o vaší e-mailové adrese, preferencích pro doručování komerčních e-mailů a jazykových preferencích. Dále shromažďujeme Údaje o využívání VIP programu z vaší strany a informace o používání on-line VIP členské sekce, včetně registračních údajů. K úspěšné registraci vyplňte registrační formulář, musíte odsouhlasit podmínky VIP členství.
Jak vaše údaje používáme:

 • Porozumět vašim potřebám a poskytovat vám služby, které požadujete;
 • Dávat vám informace (včetně informací přizpůsobených dle vašich potřeb) o akcích, speciálních nabídkách, propagačních akcích a dalších záležitostech týkajících se VIA Outlets®, Fashion Arena Prague Outlet a ostatních center, která jsou členy VIA Outlets®, nebo maloobchodních prodejen, které si od nás vyžádáte nebo by vás mohli dle našeho názoru zajímat (včetně personalizovaného mailingu);
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem sdílet vaše Údaje s našimi pečlivě vybranými marketingovými partnery, abychom vás informovali o zboží, službách, propagačních akcích, nabídkách a nadcházejících akcích, které by vás mohly dle našeho názoru zajímat;
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem, pro výzkum a analýzu a abychom vás mohli za tímto účelem, popř. za účelem průzkumů nebo skupinových rozhovorů, průběžně kontaktovat;
 • Spravovat vaše členství a informovat vás o změnách našich služeb.

Typ sběru údajů: Registrace do VIP programu osobně v centrech
Účel: Používáme tyto Údaje, abychom vám mohli poskytovat služby v rámci VIP programu a přizpůsobovat je vašim přáním a potřebám.
Jaké údaje: Údaje, které uvádíte, když se registrujete do našeho členského programu, včetně vašeho titulu, křestního jména, příjmení, poštovní adresy, skutečnosti, že je vám více než 18 let, a - pokud to uvedete - dalších informací o vaší e-mailové adrese, preferencích pro doručování komerčních e-mailů a jazykových preferencích. Dále shromažďujeme Údaje o využívání VIP programu z vaší strany a informace o používání on-line VIP členské sekce, včetně registračních údajů. K úspěšné registraci musíte odsouhlasit podmínky VIP členství.
Jak vaše údaje používáme:

 • Porozumět vašim potřebám a poskytovat vám služby, které požadujete;
 • Dávat vám informace (včetně informací přizpůsobených dle vašich potřeb) o akcích, speciálních nabídkách, propagačních akcích a dalších záležitostech týkajících se VIA Outlets®, Fashion Arena Prague Outlet a ostatních center, která jsou členy VIA Outlets®, nebo maloobchodních prodejen, které si od nás vyžádáte nebo by vás mohli dle našeho názoru zajímat (včetně personalizovaného mailingu);
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem sdílet vaše Údaje s našimi pečlivě vybranými marketingovými partnery, abychom vás informovali o zboží, službách, propagačních akcích, nabídkách a nadcházejících akcích, které by vás mohly dle našeho názoru zajímat;
 • Pouze s vašim předchozím souhlasem, pro výzkum a analýzu a abychom vás mohli za tímto účelem, popř. za účelem průzkumů nebo skupinových rozhovorů, průběžně kontaktovat;
 • Spravovat vaše členství a informovat vás o změnách našich služeb.


Typ sběru údajů:
Reakce na naše e-maily
Účel: Pomocí vašich Údajů pouze odpovídáme na vaše sdělení.
Jaké údaje: Veškeré Údaje, které nám poskytnete, když odpovídáte na naše e-maily, včetně vašeho titulu, jména, kontaktních údajů, změn vašich kontaktních preferencí a v některých případech preferovaného jazyka.
Jak vaše údaje používáme: Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme vaše Údaje používat pouze ve vztahu k jakékoliv další korespondenci s vámi.


Typ sběru údajů: Průzkumy/výzkumy
Účel: Realizovat průzkumy a výzkumy pro neustálé zlepšování našich služeb.
Jaké údaje: Můžeme vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci průzkumu nebo o účast ve výzkumu/skupinových rozhovorech, tedy o informace, které nám tímto způsobem poskytnete, včetně vašich preferencí a profilových informací.
Jak vaše údaje používáme: S vaším souhlasem budou tyto údaje použity k měření našich produktů a služeb pro jejich neustálé zlepšování. Údaje mohou být také sdíleny s našimi pečlivě vybranými marketingovými partnery za účelem jejich analýzy a zlepšování našeho zboží, služeb, propagačních akcí, nabídek a nadcházejících akcí, které by vás mohly dle našeho názoru zajímat


Typ sběru údajů: Používání veřejného Wi-Fi
Účel: Poskytování veřejného Wi-Fi.
Jaké údaje: Údaje vyplývající z vašeho připojení k naší Wi-Fi síti, jako jsou IP adresy nebo webové stránky, které navštívíte.
Jak vaše údaje používáme: Pro více informací o vašich Osobních údajích a jejich použití viz obchodní podmínky našeho partnera. K vašim Osobním údajům nemáme žádný přístup.


Typ sběru údajů: Losování cen
Účel: Vaše Údaje používáme pouze k organizaci a správě losování cen.
Jaké údaje: Křestní jméno a příjmení, datum narození, ulice, poštovní směrovací číslo, místo, země a e-mailová adresa, a dále Údaje vytvořené v souvislosti s vaší účastí, například váš stav účastníka nebo případného výherce.
Jak vaše údaje používáme: Shromažďujeme, zpracováváme a používáme všech Osobní údaje, které obdržíme v souvislosti s losováním cen, pouze v souladu s platnými zákony a předpisy pro ochranu osobních údajů. Vaše Osobní údaje neposkytneme žádné třetí straně. To neplatí pro centra VIA Outlets® a poskytovatele služeb, kteří nám s losováním cen pomáhají. Vaše Osobní údaje budou shromažďovány, zpracovány a použity výhradně za účelem losování cen.


Upozorňujeme, že nemusí být vždy nutné vyplnit všechna informační pole, abyste mohli využívat našich služeb nebo propagačních akcí, přičemž požadovaná pole budou obvykle označena hvězdičkou *.

Budeme vás kontaktovat poštou, e-mailem, textovou zprávou SMS nebo telefonicky či jiným způsobem, a to v souladu s tím, co uvedete ve svém souhlasu či jiném povolení, které nám dáte, abychom vás mohli kontaktovat, např. při registraci do VIP členského programu.