• 191009 security
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace provedeny dne: 4. dubna 2018

Fashion Arena Prague Outlet (dále jen „Centrum“) se zavazuje chránit Vaše osobní údaje. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jakým způsobem o Vás Centrum shromažďuje a využívá osobní údaje v případech, kdy:

 • navštěvujete a využíváte internetové stránky umístěné na adrese www.fashion-arena.cz (dále jen „Stránky“);
 • účastníte se VIP Programu společnosti VIA Outlets určeného pro Centrum;
 • účastníte se VIA Outlets Fashion Clubu určeného pro Centrum;
 • jste se přihlásili k odběru newsletteru Centra;
 • účastníte se soutěží a her, které provozujeme;
 • při návštěvě Centra využíváte zařízení či připojení Wi-Fi;
 • vstupujete do prostoru Centra, v němž jsou umístěny bezpečnostní kamery;
 • využíváte parkovací prostory v Centru; nebo
 • na nás obracíte se ve výše uvedených záležitostech.

Vezměte, prosím na vědomí, že v případech předávání a užití Vašich osobních údajů než jsou případy výše uvedené, se mohou v závislosti na okolnostech a právní úpravě uplatnit i jiné či dodatečné zásady ochrany Vašich osobních údajů. V takovém případě Vás vždy na tyto skutečnosti upozorníme a na specifické zásady ochrany Vašich osobních údajů odkážeme.

Přečtěte si, prosím, důkladně tyto zásady ochrany osobních údajů, čímž získáte informace:

 • kdo jsme,
 • o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak se tyto údaje využívají a proč, a to včetně právního důvodu takového zpracování,
 • o marketingové komunikaci a automatickém výběru (včetně profilování),
 • s kým budeme Vaše osobní údaje sdílet,
 • jak využíváme soubory cookie,
 • jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme,
 • o našich zásadách ohledně osobních údajů dětí,
 • o Vašich právech,
 • o odkazech na jiné internetové stránky,
 • o změnách těchto zásad ochrany osobních údajů,
 • jak nás můžete kontaktovat.

Vůči určitým způsobům a formám zpracovávání osobních údajů máte právo vznášet námitky, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing (který děláme pouze s Vaším souhlasem). Pro více informací si, prosím, přečtěte část „Vaše práva“.

Pokud máte ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo pokud chcete uplatnit svá práva ve vztahu k osobním údajům, kontaktujte nás, prosím, na Privacy.Prague@viaoutlets.com.

Kdo jsme

Pokud jednáte či komunikujete s Centrem jedním ze způsobů uvedených na začátku těchto Zásad ochrany osobních údajů, pak osobní údaje, které o Vás Centrum shromažďuje nebo které Centru poskytujete či jinak předáváte, jsou spravovány některou z těchto společností v rámci skupiny VIA Outlets:

 • Fashion Arena Centre Management s.r.o. (IČ: 27921280), se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 126629 (dále jen „Centrum Manco”);
 • Via FAOC s.r.o. (IČ: 02214041), se sídlem Zamenhofova 440, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis zn. C 216782 (dále jen „Centrum Propco”);
 • Via Manco (UK) Limited, soukromá společnost s ručením omezeným založená v Anglii pod číslem společnosti 08686315, se sídlem 20 Air Street, Londýn W1B 5AN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „VIA Manco UK”).

Konkrétní kombinace společností, které Vaše osobní údaje spravují, závisí na okolnostech Vašeho jednání vůči nám anebo na důvodu, proč jste nás kontaktovali. Pro lepší pochopení si, prosím, prohlédněte tabulku na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů, z níž vyplývá, která z výše uvedených společností kontroluje Vaše osobní údaje, které Centrum shromažďuje nebo které Centru poskytujete, v souvislosti s druhy komunikace upravovanými těmito Zásadami ochrany osobních údajů,

Odkazy na „ my“, „nám“ a „nás“ apod. v těchto Zásadách ochrany osobních údajů představují odkazy na tyto výše vyjmenované společnosti.

Každá z výše uvedených společností se zavazuje chránit Vaše osobní údaje a Vaše soukromí a je (v závislosti na důvodu komunikace s námi, jak jsou výše vysvětleny) společným správcem Vašich osobních údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v Evropské unii (dále jen „EU“) a Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“).

Jako společní správci osobních údajů jsme mezi sebou uzavřeli dohody, jež zajišťují, že s Vašimi osobními údaji bude nakládáno správně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP. Tato příslušná ujednání vyjadřují vždy naše konkrétní funkce a tomu odpovídající odpovědnost vůči Vám a dále berou v úvahu, který subjekt je v nejlepším postavení pro naplnění všech závazků vůči Vám. Tímto naším ujednáním nejsou dotčena Vaše zákonná práva.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního rámce jejich zpracovávání

V tabulce na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou popsány druhy osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč. Je v ní rovněž uveden právní základ ke způsobu našeho zpracování Vašich osobních údajů.

Opravňujete nás, abychom kombinovali Vaše osobní údaje shromažďované různými způsoby, které používáte při jednání vůči nám a při komunikaci s námi (např. při prohlížení našich Stránek, přihlášením se do VIP Programu nebo Fashion Clubu, kontaktováním nás). Kromě toho můžeme kombinovat informace, které o Vás máme, s údaji o Vás, které jste sdíleli s našimi vybranými partnery a/nebo maloobchodními prodejnami na základě souhlasu se sdílením informací o Vás se třetími osobami. Na základě těchto sdílených údajů jsme schopni vytvořit lepší obraz o naší zákaznické základně a v důsledku toho i zdokonalovat naše služby a marketingové aktivity (což by mělo být přínosem i pro Vás).

Pro registraci nebo další využívání služby VIP Programu potřebujeme, abyste nám poskytli pouze Vaši emailovou adresu a zemi Vašeho bydliště. Pro registraci nebo další využívání služby Fashion Clubu potřebujeme, abyste nám poskytli Vaše jméno, emailovou adresu, zemi Vašeho bydliště, jazyk, pohlaví a datum narození, abychom Vám mohli na základě Vámi poskytnutých informací a pro účely uvedené v tabulce na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů zasílat benefity na míru. Ještě lepší služby a zážitky Vám ale budeme moci poskytovat, pokud nám poskytnete na naši žádost další osobní údaje. Například, jak uvádíme v tabulce na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů, shromažďujeme určité informace o nákupech, které v Centru provádíte, abyste mohli plně využívat benefitů VIP Programu a Fashion Clubu (v závislosti na tom, do kterého programu jste přihlášeni).

Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje přestali používat (blíže k tomu v části „Vaše práva“), pak Vám nebudeme moci poskytovat všechny benefity Centra.

Marketingová komunikace a automatický výběr (včetně profilování)

Abychom Vám mohli poskytovat všechny benefity VIP Programu a Fashion Clubu, žádáme Vás o svolení zasílat Vám informace o nejnovějších zprávách, zvláštních akcích, nabídkách, propagačních akcích a jiných benefitech VIP Programu a Fashion Clubu v Centru (v závislosti na tom, do kterého programu jste přihlášeni). Rovněž Vás žádáme o svolení, abychom Vám mohli zasílat náš newsletter. Za účelem zasílání těchto informací budeme využívat Vaši emailovou adresu.

Jelikož jsou tyto informace nedílnou součástí VIP Programu, pokud nám neudělíte k této činnosti svolení, nebudete se moci stát členem VIP Programu.

Kdykoli se můžete rozhodnout Váš souhlas odvolat tak, že kliknete na odkaz o ukončení členství ve VIP Programu, Fashion Clubu nebo ukončení zasílání marketingového emailu obsahujícího newsletter, který od nás dostáváte, nebo zasláním emailu na adresu Marketing.Prague@viaoutlets.com.

Jak je uvedeno výše, tyto informace tvoří nedílnou součást VIP Programu a proto, pokud se rozhodnete odhlásit ze zasílání marketingových emailů VIP Programu, odhlásíte se tak i z VIP Programu.

U VIP Programu a Fashion Clubu rovněž používáme technologii, která sleduje Vaše nákupní chování v Centru. To nám pomáhá budovat profil Vašich preferovaných značek a výrobků. Pro Vás to znamená, že pravděpodobněji obdržíte nabídky, které budou na míru Vašim konkrétním preferencím a budou vycházet z historie Vašich předchozích nákupů v Centru. Rovněž to znamená, že všem členům Fashion Clubu nebo VIP Programu nezasíláme totožné nabídky, takže Vám zřejmě nebudou učiněny stejné nabídky jako jinému členu Fashion Clubu nebo VIP Programu (v závislosti na tom, do kterého programu jste přihlášeni).

Pokud nesouhlasíte s automatickým výběrem, které naše technologie ve vztahu k Vám realizovala, můžete se s námi spojit a společně to můžeme projednat (k tomu blíže v části „Jak nás můžete kontaktovat“).

S kým Vaše osobní údaje sdílíme

Pro účely uvedené v části „Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního základu našeho zpracování“ někdy poskytujeme Vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci skupiny VIA Outlets a některým poskytovatelům služeb, kteří provádějí určité obchodní operace v našem zastoupení a pro nás. Jsou to:

 • Codilink UK Ltd (obchodující pod názvem Coniq), společnost založená a zapsaná v Anglii a Walesu, s číslem společnosti 06269999, se sídlem 3 Wesley Gate, Queens Road, Reading, Berks, RG1 4AP, která nám usnadňuje:
  • ukládání a kombinování údajů;
  • zpracovávání informací o transakcích členů VIP Programu a Fashion Clubu;
  • komunikaci s našimi členy VIP Programu a Fashion Clubu ohledně benefitů v rámci těchto věrnostních programů;
  • komunikaci se zákazníky, kteří se přihlásili k odběru našeho informačního newsletteru; a
  • komunikaci s účastníky soutěží a her, které můžeme příležitostně organizovat;
 • obchodníci/módní značky v Centru, které nám mohou vypomáhat s přihlášením nového člena do Fashion Clubu v jejich obchodech v Centru;
 • poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají s našimi systémy informačních technologií (včetně bezpečnosti);
 • poskytovatel cloudových služeb, který je hostitelem informací uložených v naší databázi zákazníků; a
 • poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat bezpečnostní kamery a systém rozpoznávání SPZ vozidel v Centru.
 • budeme-li povinni na základě platných zákonů nebo rozhodnutí státního orgánu o Vás sdílet informace;
 • budeme-li potřebovat sdílet o Vás informace ke zřízení, výkonu, obhajobě nebo ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našeho podnikání, našich zákazníků a jiných osob. Toto představuje v konkrétních případech výměnu informací s jinými organizacemi za účelem ochrany před podvody; a
 • s našimi právními nástupci nebo provozovateli veškerého nebo některé části našeho podnikání.

V některých případech mohou být námi shromažďované osobní údaje rovněž zpřístupněny a zpracovávány mimo EHP. V těchto destinacích nemusí platit zákony, které chrání Vaše osobní informace ve stejném rozsahu jako v EHP. Máme povinnost zajistit, aby Vám k Vašim osobním údajům byl poskytnut přístup a byly zpracovávány pouze z území mimo EHP, o kterých Evropská komise rozhodla, že příslušné země zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů (země na „bílé listině“) nebo při neexistenci rozhodnutí Evropské komise, kde platí dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Například bude-li k Vašim osobním údajům poskytnut přístup a budou-li zpracovávány z území mimo EHP, které není na bílé listině, může být na základě standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých Evropskou komisí (známé jako ‘vzorová ustanovení’) těmto údajům poskytnuto dostatečné zabezpečení.

Rovněž máme povinnost zajistit, aby se s Vašimi osobními údaji, k nimž máme my nebo naši poskytovatelé služeb a zpracovatelé fungující mimo EHP přístup a které zpracováváme, nakládalo bezpečně a byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením, protiprávním zpracováním a jakýmkoli zpracováním, které není v souladu s účelem uvedeným v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Obraťte se na nás, prosím, s požadavky na další informace ohledně zabezpečení, která se používají na ochranu Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány mimo EHP (viz část „Jak nás můžete kontaktovat“).

Kromě výše uvedeného můžeme Vaše osobní údaje sdílet s jinými organizacemi za těchto okolností:

Jak používáme soubory cookie

Používáme soubory cookie, aby našim systémům umožnily rozpoznávat Vaše zařízení za účelem personalizování a zdokonalování Vašich zážitků a Vašich zkušeností jako zákazníka při užívání našich Stránek a poskytnout Vám relevantní online reklamu. Pro více informací prosím nahlédněte do části „Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního základu našeho zpracování“ a do našich Zásad užívání souborů cookie, které jsou k dispozici ZDE, kde se dozvíte více informací.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu pro účely, pro které se informace shromažďují (viz část „Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního základu našeho zpracování“, kde naleznete údaje o příslušných účelech). Při určování příslušných období k uchování osobních údajů bereme v úvahu mimo jiné tyto faktory:

 • zákonná povinnost uchovávat osobní údaje po určité období podle platných právních předpisů jako jsou například povinnosti daňové;
 • promlčecí lhůty podle platných právních předpisů;
 • (možné) spory; a
 • směrnice vydávané příslušnými národními regulátory pro ochranu osobních údajů.

Informace o Vás a Vaše osobní údaje bezpečně vymažeme, jakmile již nejsou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.

Naše zásady v oblasti osobních údajů dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech ve věku do 18 let bez předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte.

Vaše práva

Z platných právních předpisů plynou následující práva vztahující se k Vašim osobním údajům. Další informace a doporučení o Vašich právech můžete získat u Vašeho národního regulátora pro ochranu osobních údajů. Pokud si přejet uplatnit jakákoliv Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese Privacy.prague@viaoutlets.com.

1. Právo být informován

Máte právo, aby Vám byly poskytnuty jasné, transparentní a jednoduše srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a o Vašich právech. Proto Vám poskytujeme informace v Zásadách ochrany osobních údajů.

2. Právo přístupu

Máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a určitým dalším informacím (podobným, jako jsou informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů). Tím se dozvíte a můžete si ověřit, že Vaše osobní údaje využíváme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Právo na opravu

Máte právo, aby Vaše osobní údaje byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné.

4. Právo výmazu

Toto právo je známé rovněž jako ‘právo být zapomenut’ a jednoduše řečeno Vám umožňuje požádat o výmaz nebo odstranění Vašich osobních údajů v případě, kdy nemáme podstatný důvod je nadále používat. Toto není obecné právo na vymazání; existují výjimky.

5. Právo na omezení zpracování

Máte právo ‘blokovat’ nebo omezit další užívání Vašich osobních údajů. Když bude zpracování omezeno, můžeme Vaše osobní údaje dále ukládat, avšak nesmíme je dále používat. Vedeme seznam lidí, kteří nás požádali, aby další užívání jejich osobních údajů bylo ‘blokováno’, abychom měli jistotu, že toto omezení bude i v budoucnosti dodržováno.

6. Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat a dále používat Vaše osobní údaje pro Vaše vlastní účely u různých služeb. Například pokud se rozhodnete, že přestoupíte k novému poskytovateli, toto právo Vám umožní přemístit, kopírovat nebo převést Vaše osobní údaje mezi našimi systémy IT a jeho systémy, a to jistě a bezpečně, aniž by tím byla dotčena jejich použitelnost.

7. Právo podávat námitky vůči zpracování

Máte právo podávat námitky vůči určitým druhům zpracování včetně zpracování pro účely přímého marketingu (který provádíme pouze s Vaším souhlasem).

8. Právo zrušit souhlas

Pokud jste udělili souhlas k přímému marketingu, máte právo Váš souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování, avšak od okamžiku odvolání Vašeho souhlasu nebudeme žádné další osobní údaje zpracovávat. Jak je uvedeno výše, pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vám moci poskytovat všechny benefity Centra.

9. Právo podat stížnost

U Vašeho národního regulátora pro ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost na způsob, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji nebo je zpracováváme.

Jsme ze zákona povinni jednat na základě žádostí a poskytovat informace bezúplatně, s výjimkou případů, kdy jsou Vaše požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu); v takovém případě můžeme účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací, komunikací nebo provedením Vámi požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout učinit právní jednání.

Před podáním Vaší žádosti, prosím, zvažte, jestli podáváte Vaši žádost odpovědně. Na Vaši žádost co nejdříve odpovíme. Obecně obdržíte naši odpověd do jednoho měsíce od obdržení žádosti, avšak pokud bude vyřízení žádosti trvat déle, budeme Vás o tom informovat.

V části „Jak nás můžete kontaktovat“ se dozvíte, jak žádost podat.

Odkazy na jiné internetové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na další internetové stránky provozované nespřízněnými společnostmi a osobami (dále jen „Internetové stránky třetích osob“). Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci. Zařazení jakéhokoli odkazu na Internetové stránky třetích osob na Stránkách neznamená, že za tyto Internetové stránky třetích osob, jejich obsah nebo užívání nebo užívání jakýchkoli vlastností, výrobků a/nebo služeb, jež jsou prostřednictvím takových Internetových stránek třetích osob k dispozici, přijímáme odpovědnost, a tedy jakákoliv naše odpovědnost je vyloučena. Nad Internetovými stránkami třetích osob ani žádnými informacemi nebo materiály na nich obsaženými nemáme žádnou kontrolu a žádné takové Internetové stránky třetích osob jsme nepřezkoumávali, nesledovali ani neprověřovali z hlediska jejich přesnosti, úplnosti ani dodržování platných zákonů a předpisů. Neodpovídáme za žádnou škodu ani újmu způsobenou Vaším používáním Internetových stránek třetích osob nebo informací či materiálů na nich obsažených nebo tím, že se na ně spoléháte. Tyto Internetové stránky třetích osob navštěvujete na vlastní nebezpečí.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosíme Vás tedy o pravidelné kontroly našich Stránek, abyste byli o změnách informováni. Jste-li členem buď VIP Programu nebo Fashion Clubu nebo přihlásili-li jste se k odběru našeho newsletteru, budeme Vás o takových změnách informovat emailem.

Jak nás můžete kontaktovat

Máte-li ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké dotazy nebo chcete-li ve vztahu k Vašim osobním údajům uplatnit některá svá práva, obraťte se na nás na adrese Privacy.Prague@viaoutlets.com.


Podrobné informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak jsou využívány a proč, včetně právního základu našeho zpracování

Druh komunikace:

Přístup k našim Stránkám a jejich užívání

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

 Shromažďujeme soubory cookie z Vašeho zařízení, když navštívíte naše Stránky. K získání dalších informací se, prosím, seznamte s našimi Zásadami užívání souborů cookie, jež jsou k dispozici ZDE.

 Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

 Soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat Vaše zařízení, abychom mohli:

 • na našich Stránkách poskytovat důležité funkčnosti a funkce;
 • zdokonalovat způsob, jakým naše Stránky fungují tím, že Vám poskytneme personalizovaný přístup a vylepšené Stránky;
 • sledovat a analyzovat užívání našich Stránek a tím zdokonalovat jejich výkonnost;
 • doručovat online reklamu, o níž se domníváme, že je pro Vás nejdůležitější; a
 • měřit efektivnost naší marketingové komunikace.

Seznamte se, prosím, s našimi Zásadami užívání souborů cookie, jež jsou k dispozici na ZDE, abyste se dozvěděli více informací včetně toho, jak přijímat nebo odmítat nové soubory cookie a stávající cookie vymazat.

Právní zdůvodnění:

Při návštěvě našich Stránek s nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby přijímal soubory cookie, dostáváme informaci, že chcete užívat naše Stránky a že souhlasíte s naším využitím souborů cookie, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich Zásadách pro soubory cookie, jež jsou k dispozici ZDE.

Správce:

Centrum Manco, Centrum Propco


Druh komunikace:

VIP Program

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Shromažďujeme informace, které nám poskytujete při registraci do VIP Programu, a veškeré další informace, které nám příležitostně poskytujete k aktualizaci Vašich údajů poskytnutých při registraci. Tyto informace zahrnují i vaši emailovou adresu.

Rovněž sbíráme informace o vašich nákupech v Centru včetně prodejen, v nichž nakupujete, a údajů o transakcích (včetně data, doby a hodnoty vašeho nákupu). Tyto informace získáváme, když skenujete váš unikátní kód v prodejně v Centru, když provádíte nákupy (tyto informace musíme shromáždit, abychom Vám mohli nabízet veškeré benefity VIP Programu). 

Abyste se mohli úspěšně zaregistrovat jako člen VIP Programu, musíte souhlasit s Podmínkami VIP Programu, jež jsou k dispozici na adrese http://www.fashion-arena.cz

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout členství a účast ve VIP Programu včetně přístupu k různým benefitům v rámci VIP Programu. Tyto benefity představují náš newsletter, možnost účasti na akcích a soutěžích, vstup do VIP salonku v Centru, VIP Day Pass, VIP poukázky, kupóny a speciální nabídky. 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména, abychom:

 • pochopili vaše potřeby a poskytli Vám benefity, které můžete v rámci vašeho členství ve VIP Programu požadovat: Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom mohli organizovat benefity VIP Programu, u nichž se rozhodnete, že je využijete nebo se jich budete účastnit;
 • řídili a zdokonalovali VIP Program: Spoléháme se na to, že osobní údaje využijeme k vytvoření zřetelnějšího obrazu o našich členech, a to jak jejich skupiny, tak i jednotlivců, včetně analýz vašeho chování při nakupování, benefitů VIP Programu, u nichž se rozhodnete, že je využijete, nebo se jich budete účastnit, a o různých způsobech vaší komunikace s námi. To nám pomáhá k tomu, abychom Vám mohli poskytovat nepřerušované, důležité a odpovídající služby a rovněž abychom mohli zjistit, jakým způsobem můžeme VIP Program a informační systémy, které užíváme k jeho provozu (včetně bezpečnosti), zdokonalit;
 • přizpůsobili benefity VIP Programu vašim preferencím a posílali Vám vhodná marketingová sdělení: Shromažďujeme informace o nákupech, které v Centru realizujete, abychom Vám mohli nabídnout benefity VIP Programu. Když budeme mít informace o vašich nákupech, pak Vám můžeme sdělit, kdy máte nárok na benefity, které vycházejí z vaší nákupní činnosti, a dozvědět se více o vašich oblíbených obchodech, čímž si ověříme, že Vám zasíláme typy nabídek, o něž budeme mít největší zájem. Dále můžeme vaše osobní údaje využívat k analýze efektivnosti našich marketingových sdělení, abychom mohli zdokonalovat působení marketingových sdělení, která Vám a dalším členům příležitostně zasíláme;
 • Vám poskytovali informace o akcích, zvláštních nabídkách, reklamních nabídkách a dalších důležitých věcech týkajících se Centra;
 • mohli provádět průzkum a rozbory včetně toho, že Vás přizveme k účasti na průzkumech nebo ve skupinách respondentů, které my nebo v našem zastoupení třetí osoby provádí či organizují (pokud nám k tomu v případech vyžadovaných zákonem udělíte souhlas): Tyto průzkumy a analýzy provádíme k tomu, abychom mohli VIP Program zdokonalovat. Pokud nám však sdělíte, že si nepřejete, abychom Vás s průzkumy nebo účastí ve skupinách respondentů oslovovali, budeme vaše rozhodnutí respektovat. To však nebude mít žádný dopad na vaše členství ve VIP Programu; a
 • mohli spravovat vaše členství ve VIP Programu: Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o změnách VIP Programu. Rovněž vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli zajistit, že informace, které o Vás máme, budou aktuální a přesné.

Právní zdůvodnění:

Po zajištění Vašeho souhlasu s touto činností Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám zasílali informace o nejnovějších událostech, zvláštních akcích, nabídkách, propagačních akcích a jiných benefitech VIP Programu. Jelikož jsou tyto informace nedílnou součástí VIP Programu, tak pokud nám toto nepovolíte dělat, nebudete moci být členy VIP Programu. Prostudujte si, prosím, část nazvanou „Marketingová sdělení a automatický výběr (včetně profilování)” a dozvíte se více o Vašich možnostech v oblasti marketingu.

Kromě toho je naším oprávněným zájmem shromažďovat a využívat osobní údaje, o nichž je zmínka v sloupci nalevo, jelikož tak budeme moci:

 • poskytovat služby Vám, které jsou pro Vás co nejužitečnější, nejpříjemnější a nejprospěšnější, a to včetně personalizace Vašeho kontaktu s námi a přizpůsobování nabídek Vašim preferencím; a
 • lépe rozumět naší členské základně, čímž budeme moci lépe zdokonalovat služby a marketingovou činnost (což bude rovněž k Vašemu prospěchu).
 • poskytovat Vám služby, které jsou pro Vás co nejužitečnější, nejpříjemnější a nejprospěšnější, a to včetně personalizace Vašeho kontaktu s námi a přizpůsobování nabídek Vašim preferencím; a
 • lépe rozumět naší členské základně, čímž budeme moci lépe zdokonalovat služby a marketingovou činnost (což bude rovněž k Vašemu prospěchu).
 • Vám poskytovat službu, která je pro Vás co nejprospěšnější a;
 • lépe pochopit naši zákaznickou základnu, abychom mohli zdokonalovat naše služby a marketingovou činnost (což by mohlo být i přínosem pro Vás).

Pokud jde o VIP Program (který se řídí Podmínkami VIP Programu), zpracování Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a námi pro nás může být nezbytné

Správce:

VIA Manco UK


Druh komunikace:

Fashion Club

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Shromažďujeme informace, které nám poskytujete při registraci do našeho Fashion Clubu, a veškeré další informace, které nám průběžně předáváte k aktualizaci Vašich údajů pro registraci. Tyto informace obsahují Vaše jméno, emailovou adresu, zemi Vašeho bydliště, jazyk, pohlaví a datum narození.

Rovněž shromažďujeme údaje o nákupech, které v Centru provádíte, a to včetně obchodů, kde nakupujete, a údajů o transakcích (včetně data, doby a hodnoty nákupu). Tyto informace shromažďujeme, když v prodejně Centra při svém nákupu skenujete svůj unikátní kód Vašeho členského emailu, členskou kartu Fashion Clubu (tyto informace musíme shromažďovat, abychom Vám mohli nabídnout všechny benefity Fashion Clubu).

Pro úspěšnou registraci člena Fashion Clubu musíte souhlasit s Podmínkami Fashion Clubu, které jsou dostupné ZDE.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli umožnit členství a účast ve Fashion Clubu, a to včetně přístupu k různým benefitům Fashion Clubu. Těmito benefity jsou náš newsletter, možnost ušetřit v prodejnách účastnických obchodníků tím, že při Vašich nákupech získáte Věrnostní koruny a přístup ke speciálním nabídkám, reklamním nabídkám a slevám. 

Vaše informace zpracováváme zejména k tomu, abychom:

 • pochopili Vaše potřeby a poskytli Vám benefity, které můžete v rámci Vašeho členství ve Fashion Clubu požadovat: Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom mohli organizovat benefity Fashion Clubu, u nichž se rozhodnete, že je využijete nebo se jich budete účastnit;
 • řídili a zdokonalovali Fashion Club: Spoléháme se na to, že osobní údaje využijeme k vytvoření zřetelnějšího obrazu o našich členech, a to jak jejich skupiny, tak i jednotlivců, včetně analýz Vašeho chování při nakupování, benefitů Fashion Clubu, u nichž se rozhodnete, že je využijete nebo se jich budete účastnit, a o různých způsobech Vaší komunikace s námi. To nám pomáhá Vám poskytovat nepřerušované, důležité a odpovídající služby a rovněž abychom mohli zjistit, jakým způsobem můžeme Fashion Club a informační systémy, které užíváme k jeho provozu (včetně bezpečnosti), zdokonalit;
 • přizpůsobili benefity Fashion Clubu Vašim preferencím a posílali Vám vhodná marketingová sdělení: Shromažďujeme informace o nákupech, které v Centru realizujete, abychom Vám mohli nabídnout benefity Fashion Clubu. Když budeme mít informace o Vašich nákupech, pak můžeme rovněž určit, kdy máte nárok na benefity, které vycházejí z Vaší nákupní činnosti, a dozvědět se více o Vašich oblíbených obchodech, čímž si ověříme, že Vám zasíláme typy nabídek, o něž budete mít největší zájem. Dále můžeme Vaše osobní údaje využívat k rozboru efektivnosti našich marketingových sdělení, abychom mohli zdokonalovat působení marketingových sdělení, která Vám a dalším členům příležitostně zasíláme;
 • poskytovali Vám informace o akcích, zvláštních nabídkách, reklamních nabídkách a dalších důležitých věcech týkajících se Centra;
 • mohli provádět průzkum a rozbory včetně toho, že Vás přizveme k účasti na průzkumech nebo ve skupinách respondentů, které my nebo v našem zastoupení třetí osoby provádí či organizují (pokud nám k tomu v případech vyžadovaných zákony udělíte souhlas): Tyto průzkumy a analýzy provádíme k tomu, abychom mohli Fashion Club zdokonalovat. Pokud nám však sdělíte, že si nepřejete, abychom Vás s průzkumy nebo účastí ve skupinách respondentů oslovovali, budeme Vaše rozhodnutí respektovat. To však nebude mít žádný dopad na Vaše členství ve Fashion Clubu; a
 • mohli spravovat Vaše členství ve Fashion Clubu: Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o změnách VIP Programu. Rovněž Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli zajistit, že informace, které o Vás máme, budou aktuální a přesné.

Právní zdůvodnění:

Po zajištění Vašeho souhlasu s touto činností Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám zasílali informace o nejnovějších událostech, zvláštních akcích, nabídkách, propagačních akcích a jiných benefitech Fashion Clubu. Prostudujte si prosím část nazvanou „Marketingová sdělení a automatický výběr (včetně profilování)” a dozvíte se více o Vašich možnostech v oblasti marketingu.

Kromě toho je naším oprávněným zájmem shromažďovat a využívat osobní údaje, o nichž je zmínka v sloupci nalevo, jelikož tak budeme moci:

Pokud jde o Fashion club (který se řídí Podmínkami Fashion Clubu), zpracování Vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a námi pro nás může být nezbytné.

Správce:

VIA Manco UK


Druh komunikace:

Newsletter (pokud se přihlásíte k jeho odběru sami a nikoli jako součást buď VIP Programu nebo Fashion Clubu)

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Shromažďujeme Vaše informace, které nám poskytujete, když se přihlašujete k odebírání newsletteru, další informace, které nám příležitostně poskytujete k aktualizaci údajů pro registraci. Tyto informace představují Vaši emailovou adresu, a pokud se hlásíte k odběru našeho obchodního bulletinu, pak informace, které shromažďujeme, rovněž zahrnují Vaše jméno, název Vaší společnosti, tour operátora a telefonní číslo.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom:

 • Vám poskytovali náš newsletter, pokud jste se konkrétně přihlásili k jeho odběru; a
 • spravovali naši databázi zákazníků, kteří se přihlásili k odběru newsletteru: Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o změnách našich informačních služeb. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom zajistili, že informace, které o Vás máme, budou stále aktuální a přesné.

Právní zdůvodnění:

Po zajištění Vašeho souhlasu s touto činností, Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám zasílali nejnovější informace o dění v Centru.

Prostudujte si prosím část nazvanou „Marketingová sdělení a automatický výběr (včetně profilování)” a dozvíte se více o Vašich možnostech v oblasti marketingu. Tuto službu můžete kdykoli odhlásit pomocí odkazu, který je v každém newsletteru uveden.

Kromě toho je naším zákonným právem shromažďovat a využívat osobní údaje, jež jsou uvedeny v sloupci nalevo, takže pak můžeme:

Správce:

Centrum Manco

Centrum Propco


Druh komunikace:

Využívání Wi-Fi zařízení při Vaší návštěvě Centra

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Pokud se při návštěvě Centra připojíte k Wi-Fi a použijete k tomu Vaše mobilní zařízení, můžete být zároveň vyzváni k tomu, abyste se přihlásili do VIP Programu. Pokud tak učiníte, můžete buď vyplnit registrační formulář pro VIP Program ručně, nebo se můžete zaregistrovat s použitím sociálních sítí třetích osob (dále jen „Sociální sítě”), jako např. Facebook. Pokud se zaregistrujete pomocí Vašich údajů na Sociálních sítích, budeme ze Sociálních sítí shromažďovat veškeré informace, o nichž jste souhlasem (prostřednictvím Vašeho nastavení pro ochranu osobních údajů na Vašem účastnickém profilu na Sociálních sítích) rozhodli, že nám mohou být z těchto sítí poskytnuty. To představuje např. Vaše jméno, emailovou adresu a datum narození.

Vezměte, prosím, na vědomí, že není povinné se přihlásit do VIP Programu, abyste se mohli v Centru připojit k Wi-Fi. Pokud budete chtít, můžete se připojit i bez takového přihlášení.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout členství a účast ve VIP Programu včetně přístupu k různým benefitům VIP Programu. Podívejte se, prosím, na informace ve výše uvedené části této tabulky ohledně VIP Programu, kde získáte další údaje.

Právní zdůvodnění:

Podívejte se, prosím, na výše uvedené informace v této tabulce ohledně VIP Programu, kde se dozvíte více o právním zdůvodnění zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším členstvím a účastí ve VIP Programu.

Informace z Vašeho profilu na Sociálních sítích popsaných v sloupci nalevo zpracováváme pouze po zajištění Vašeho souhlasu, a to pro účely popsané ve výše uvedené části této tabulky ohledně VIP.

Máte možnost kontrolovat informace, které obdržíme ze Sociálních sítí s využitím Vašeho nastavení pro ochranu osobních údajů na Vašem účastnickém profilu na Sociálních sítích. Jste si vědomi toho a rozumíte, že využití informací ze Sociálních sítí, které o Vás shromažďují, se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů a naše využívání těchto informací se řídí těmito Zásadami ochrany osobní údajů.

Správce:

Pokud se při návštěvě Centra připojíte k Wi-Fi s využitím Vašeho mobilního zařízení, může Vám být nabídnuta možnost se zároveň zapsat do VIP Programu. Pokud se rozhodnete tak učinit, pak správcem osobních údajů, které nám poskytnete, je společnost výše uvedená na seznamu u VIP Programu.


Druh komunikace:

Soutěže a hry

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při Vaši účasti v soutěži nebo hře, které provozujeme. Tyto údaje se liší podle druhu soutěže nebo hry, kterou provozujeme, avšak pravděpodobně budou obsahovat Vaše jméno, emailovou adresu, číslo mobilního telefonu a poštovní adresu.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli provozovat soutěž nebo hru, které se účastníte, a informovat Vás o jejím výsledku.

Právní zdůvodnění:

K tomu, abychom mohli soutěž nebo hru provést, potřebujeme shromáždit a využívat osobní údaje uvedené v sloupci nalevo, např. k tomu, abychom Vám mohli informovat o výsledku.

Správce:

Centrum Manco

Centrum Propco


Druh komunikace:

Vstup do zóny Centra, v níž provozujeme bezpečnostní kamery

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

V omezených zónách Centra, kde jsme zjistili potřebu a kde jsou jiná řešení k dosažení účelů uvedených v sloupci napravo neefektivní, provozujeme bezpečnostní kamery. To znamená, že pokud navštívíte Centrum, můžete být na bezpečnostních kamerách zachyceni.

V zónách, kde fungují bezpečnostní kamery, jsou jasně viditelná označení.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Bezpečnostní kamery se v Centru používají:

 • ke kontrole bezpečnosti Centra;
 • k zajištění bezpečnosti návštěvníků a pracovníků Centra; a
 • k prevenci a odhalování trestné činnosti.

Právní zdůvodnění:

Je v našem oprávněném zájmu shromažďovat a využívat osobní údaje uvedené v sloupci nalevo, abychom mohli poskytovat bezpečnější, dobře chráněné prostředí pro návštěvníky a pracovníky Centra a na ochranu našeho majetku a majetku VIA Outlets.

Vezměte, prosím, na vědomí, že přístup k záznamům z bezpečnostních kamer je omezen pouze pro oprávněné pracovníky VIA Outlets a našeho poskytovatele bezpečností služby, kteří potřebují mít přístup, aby mohli dosáhnout účelu popsaného v sloupci nalevo. Kromě toho se přístup k záznamům poskytuje za určitých okolností i policii a bezpečnostním složkám k zamezení a odhalování trestné činnosti.

Správce:

Centrum Manco

Centrum Propco


Druh komunikace:

Využití parkovacích ploch pro automobily v Centru

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Na parkovišti v Centru, kde jsme zjistili potřebu a kde jsou jiná řešení k dosažení účelů uvedených v sloupci napravo neefektivní, provozujeme systém rozpoznávání SPZ. To znamená, že pokud využíváte parkovací plochy v Centru, bude Vaše SPZ zachycena.

V zónách, kde se provozuje systém rozpoznávání SPZ, jsou jasně viditelná označení.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Systém rozpoznávání SPZ se používá na parkovišti vozidel v Centru k zamezení a odhalování trestné činnosti.

Kromě toho shromažďujeme informace o zemi, v níž je Vaše vozidlo registrováno, a provádíme tak statistickou analýzu geografické spádové oblasti Centra a vytváříme zřetelnější představu o naší zákaznické základně jako skupině. To nám pomáhá zjišťovat, jakým způsobem můžeme zdokonalovat Centrum a vylepšovat služby jeho návštěvníkům.

Právní zdůvodnění:

Je v našem oprávněném zájmu shromažďovat a využívat osobní údaje uvedené v sloupci nalevo, abychom mohli: 

 • Vytvořit/udržovat bezpečnější, dobře chráněné prostředí pro návštěvníky a pracovníky; a
 • lépe chápat naši zákaznickou základnu jako skupinu, abychom mohli zdokonalovat Centrum (což by mohlo být i přínosem pro Vás).

Vezměte, prosím, na vědomí, že přístup k systému rozpoznávání SPZ je omezen pouze pro oprávněné pracovníky VIA Outlets a našeho poskytovatele bezpečnostní služby, kteří potřebují mít přístup, aby mohli dosáhnout účelu popsaného v sloupci nalevo. Kromě toho se přístup k záznamům poskytuje za určitých okolností i policii a bezpečnostním složkám k zamezení a odhalování trestné činnosti.

Další oprávnění pracovníci VIA Outlets mají přístup ke shromážděným údajům o zemích, v nichž jsou vozidla návštěvníků registrována, avšak nikoli k příslušným číslům SPZ.

Správce:

Centrum Manco

Centrum Propco


Druh komunikace:

Kontakt s námi

Druhy osobních údajů, které shromažďujeme:

Pokud se s námi spojíte ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, např. emailem, můžeme si tuto korespondenci a osobní údaje, které nám poskytnete, jako např. Vaše jméno a emailovou adresu, evidovat.

Účel zpracování (jak a proč vaše osobní údaje využíváme):

Vaše osobní údaje využíváme, abychom mohli odpovídat na Vaše sdělení.

Právní zdůvodnění:

Je v našem oprávněném zájmu shromažďovat a využívat osobní údaje uvedené v sloupci na levé straně a můžeme tak plnit potřeby našich zákazníků.

Správce:

Pokud se s námi spojíte v jakémkoli druhu komunikace popsaném výše, pak správci jakýchkoli osobních údajů, které nám poskytnete, jsou společnosti uvedené na seznamu u každého druhu komunikace.